Rok 2020

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: MOSiR.1.2020, Z dnia: 03.01.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu z dnia 27.11.2018 w sprawie zasad przydziału odzieży i obuwia roboczego, odzieży i obuwia ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 1.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 03.01.2020.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 03.01.2020 , wersja 1

Numer: MOSiR.2.2020, Z dnia: 16.01.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na rok 2020
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 2.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 16.01.2020.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 16.01.2020 , wersja 1

Numer: MOSiR.2A.2020, Z dnia: 30.01.2020

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na 2020 rok
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 2A.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 30.01.2020.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 10.02.2020 , wersja 1

Numer: MOSiR.3.2020, Z dnia: 03.02.2020

, Zmieniana:  
W sprawie powołania Komisji przetargowej celem wyłonienia Najemcy
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 3.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 03.02.2020.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 03.02.2020 , wersja 1

Numer: MOSIR.4.2020, Z dnia: 17.02.2020

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zielonego i bezpiecznego Parku Osiedlowego
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 4.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 17.02.2020.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 17.02.2020 , wersja 1

Numer: MOSiR.5.2020, Z dnia: 09.03.2020

, Zmieniana:  
W sprawie zasad przydziału odzieży i obuwia roboczego,odzieży i obuwia ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 5.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 09.03.2020.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 09.03.2020 , wersja 1

Numer: MOSiR.6.2020, Z dnia: 30.03.2020

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu.
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 6.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 30.03.2020.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 30.03.2020 , wersja 1

Numer: MOSiR.7.2020, Z dnia: 01.04.2020

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 7.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 01.04.2020.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 01.04.2020 , wersja 1

Numer: MOSiR.8.2020, Z dnia: 27.04.2020

, Zmieniana:  
w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Co-V-2
Załączniki:
Zarzadzenie nr 8.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 27.04.2020.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 27.04.2020 , wersja 1

Numer: MOSiR.9.2020, Z dnia: 10.06.2020

, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji przetargowej celem wyłonienia Najemcy
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 9.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 10.06.2020.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 10.06.2020 , wersja 1

Numer: MOSiR.10.2020, Z dnia: 13.07.2020

, Zmieniana:  
w sprawie powołania zespołu powypadkowego
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 10.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 13.07.2020.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 13.07.2020 , wersja 1

Numer: MOSiR.11.2020, Z dnia: 15.09.2020

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia Aneksu Nr 1 do Zarządzenia Nr 20 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu z dnia 30.12.2019 roku dotyczącego zmian cennika opłat i usług obowiązującego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 11.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 15.09.2020.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 15.09.2020 , wersja 1

Numer: MOSiR.12.2020, Z dnia: 10.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany procedury przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Co-2
Załączniki:
Zarzadzenie Nr. 12.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 10.12.2020.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 10.12.2020 , wersja 1
Początek strony