OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO (wygasły...)

Gmina Sandomierz
Pl. Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

W imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w sandomierzu

Załączniki:
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU.docx
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 25.04.2022
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 25.04.2022. Wygasa 16.05.2022. Odsłon 1306, Wersja 1