Ogłoszenie o wyniku powtórnego przetargu pisemnego nieograniczonego (wygasły...)

Gmina Sandomierz
Pl.Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

W imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu.

Załączniki:
Protokół wyłonienia
Informacja wytworzona przez dnia 05.06.2018
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 05.06.2018. Wygasa 26.06.2018. Odsłon 1306, Wersja 1