Ogłoszenie o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego (wygasły...)

Gmina Sandomierz
Pl. Poniatowskiego 3
27- 600 Sandomierz

W imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
powrót...
Informacja wytworzona przez dnia 25.02.2020
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 25.02.2020. Wygasa 17.03.2020. Odsłon 109, Wersja 1
Początek strony