Misje, cele i zadania MOSiR

MISJA, CELE, ZADANIA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI:  

Misją Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest: zaspokajanie potrzeb społeczeństwa w dziedzinie szeroko pojętej rekreacji ruchowej i sportu. Celem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest:

1.    Skuteczna realizacja założonych działań

2.    Aktywna współpraca wewnątrz organizacji, oraz z podmiotami zewnętrznymi

3.    Wzrost satysfakcji klienta poprzez świadczenie usług na najwyższym poziomie. Zadania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wykonywane są na podstawie niżej wymienionych dokumentów: 1.    Statut MOSiR 2.    Regulamin Organizacyjny 3.    Plany Finansowe

4.    Kalendarz imprez organizowanych przez MOSiR w danym roku.

Godziny pracy biura i działów administracyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji: od poniedziałku do piątku : 7:00 – 15:00  

Informacja wytworzona przez dnia 23.05.2016
Opublikowana przez Rachid Hemine dnia 23.05.2016. Odsłon 692, Wersja 1drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony