Rok 2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: MOSIR.1.2018, Z dnia: 02.01.2018

, Zmieniana:  
W sprawie ustalenia planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na 2018 rok.
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 1.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 09.01.2018.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 09.01.2018 , wersja 2

Numer: MOSIR.2.2018, Z dnia: 11.01.2018

, Zmieniana:  
W sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na rok 2018
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 2.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 11.01.2018.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 11.01.2018 , wersja 1

Numer: MOSIR.3.2018, Z dnia: 16.01.2018

, Zmieniana:  
w sprawie dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 3.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 17.01.2018.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 17.01.2018 , wersja 1

Numer: MOSIR.4.2018, Z dnia: 15.03.2018

, Zmieniana:  
W sprawie powołania Komisji Przetargowej
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 4.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 15.03.2018.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 15.03.2018 , wersja 1

Numer: MOSiR.5.2018, Z dnia: 25.05.2018

, Zmieniana:  
w sprawie powołania inspektora ochrony danych
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 5.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 29.05.2018.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 29.05.2018 , wersja 1

Numer: MOSIR.6.2018, Z dnia: 10.10.2018

, Zmieniana:  
W sprawie Wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 6.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 10.10.2018.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 10.10.2018 , wersja 1

Numer: MOSiR.7.2018, Z dnia: 19.10.2018

, Zmieniana:  
W sprawie ustalenia wykazu prac szczególnie niebezpiecznych oraz szczegółowych wymagań bhp wykonywania tych prac a także wykazu rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 7.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 22.10.2018.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 22.10.2018 , wersja 1

Numer: MOSiR.8.2018, Z dnia: 19.10.2018

, Zmieniana:  
W sprawie szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 8.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 22.10.2018.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 22.10.2018 , wersja 1

Numer: MOSIR.9.2018, Z dnia: 26.11.2018

, Zmieniana:  
W sprawie szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 9.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 28.11.2018.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 28.11.2018 , wersja 1

Numer: MOSiR.10.2018, Z dnia: 27.11.2018

, Zmieniana:  
W sprawie przydziału odzieży i obuwia roboczego,odzieży i obuwia ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 10.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 19.12.2018.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 19.12.2018 , wersja 1

Numer: MOSIR.11.2018, Z dnia: 19.12.2018

, Zmieniana:  
W sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 11.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 19.12.2018.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 19.12.2018 , wersja 1
Początek strony