Rok 2019

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: MOSiR.10.2019, Z dnia: 15.04.2019

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia Aneksu Nr 3 do Zarządzenia NR 44 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu z dnia 16.12.2016 roku dotyczącego zmian cenników obowiązujących w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 10.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 15.04.2019.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 15.04.2019 , wersja 1

Numer: MOSIR.14.2019, Z dnia: 14.06.2019

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie funkcjonowania monitoringu wizyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 14.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 14.06.2019.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 14.06.2019 , wersja 1

Numer: MOSiR.6.2019, Z dnia: 14.02.2019

, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji przetargowej celem wyłonienia Najemcy lokalu użytkowego położonego w Parku Piszczele w Sandomierzu
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 6.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 14.02.2019.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 14.02.2019 , wersja 1

Numer: MOSiR.18.2019, Z dnia: 15.11.2019

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sandomierzu.
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 18.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 15.11.2019.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 15.11.2019 , wersja 1

Numer: MOSiR.17.2019, Z dnia: 05.11.2019

, Zmieniana:  
w sprawie: Zasad najmu miejsc cumowniczych w sezonach wodniackich w porcie przystani wodnej Bulwaru im. Marszałka Piłsudskiego administrowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu.
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 17.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 05.11.2019.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 05.11.2019 , wersja 1

Numer: MOSIR.13.2019, Z dnia: 11.06.2019

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia Aneksu Nr 4 do Zarządzenia Nr 44 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu z dnia 16.12.2016 roku dotyczącego zmian w cennikach obowiązujących w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sandomierzu.
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 13.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 11.06.2019.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 11.06.2019 , wersja 1

Numer: MOSiR.15.2019, Z dnia: 15.07.2019

, Zmieniana:  
w sprawie dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 15.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 15.07.2019.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 15.07.2019 , wersja 1

Numer: MOSiR.8.2019, Z dnia: 22.02.2019

, Zmieniana:  
W sprawie wyznaczenia pracowników do wykonywania czynności w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz zwalczaniu pożarów i ewakuacji pracowników w obiektach MOSiR w Sandomierzu
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 8.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 22.02.2019.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 22.02.2019 , wersja 1

Numer: MOSiR.16.2019, Z dnia: 10.10.2019

, Zmieniana:  
w sprawie: wprowadzenia ujednoliconego cennika opłat i usług obowiązujacego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 16.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 10.10.2019.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 10.10.2019 , wersja 1

Numer: MOSiR.9.2019, Z dnia: 26.02.2019

, Zmieniana:  
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do zadania "Wynajem wydzielonego terenu pod działalność rekreacyjną,sportową, gastronomiczną lub kulturalną na terenie Bulwaru im. Marszałka Piłsudskiego w Sandomierzu.
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 9.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 26.02.2019.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 26.02.2019 , wersja 1

Numer: MOSiR.2.2019, Z dnia: 09.01.2019

, Zmieniana:  
W sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na rok 2019
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 2.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 09.01.2019.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 09.01.2019 , wersja 1

Numer: MOSiR.04.1, Z dnia: 04.01.2019

, Zmieniana:  
W sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 1.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 04.01.2019.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 04.01.2019 , wersja 1

Numer: MOSiR.12.2019, Z dnia: 07.05.2019

, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji przetargowej celem wyłonienia Najemcy wydzielonego terenu na Bulwarze im. Marszałka Piłsudskiego w Sandomierzu
Załączniki:
Zarzadzenie 12.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 07.05.2019.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 07.05.2019 , wersja 1

Numer: MOSiR.7.2019, Z dnia: 21.02.2019

, Zmieniana:  
W sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomi4erzu
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 7.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 21.02.2019.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 21.02.2019 , wersja 1

Numer: MOSiR.20.2019, Z dnia: 30.12.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany cennika opłat i usług obowiązującego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 20.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 03.01.2020.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 03.01.2020 , wersja 1

Numer: MOSiR.4.2019, Z dnia: 31.01.2019

, Zmieniana:  
W sprawie ustalenia planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na 2019
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 4.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 06.02.2019.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 06.02.2019 , wersja 1

Numer: MOSiR.5.2019, Z dnia: 12.02.2019

, Zmieniana:  
W sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sandomierzu.
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 5.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 27.02.2019.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 27.02.2019 , wersja 1

Numer: MOSIR.3.2019, Z dnia: 30.01.2019

, Zmieniana:  
W sprawie wprowadzenia procedury kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 3.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 30.01.2019.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 30.01.2019 , wersja 1

Numer: MOSiR.11.2019, Z dnia: 06.05.2019

, Zmieniana:  
W sprawie powołania Komisji przetargowej celem wyłonienia Najemcy lokalu użytkowego położonego w Parku Piszczele w Sandomierzu
Załączniki:
Zarzadzenie 11.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 06.05.2019.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 06.05.2019 , wersja 1

Numer: MOSiR.19.2019, Z dnia: 03.12.2019

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 19.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 03.12.2019.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 03.12.2019 , wersja 1
Początek strony