Sprawozdania za 2021 rok

 

Sprawozdania finansowe za 2021 rok:

 

- Informacja dodatkowa [pobierz]
- Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego [pobierz]
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki [pobierz]
- Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) [pobierz]
- Arkusz wyłączeń [pobierz]
- Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki [pobierz]
- Arkusz wyłączeń dla rachunków zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) [pobierz]

 

Informacja wytworzona przez dnia 25.08.2022
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 25.08.2022. Odsłon 41, Wersja 1drukuj
 
Początek strony