Rok 2019

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: MOSiR.10.2019, Z dnia: 15.04.2019, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia Aneksu Nr 3 do Zarządzenia NR 44 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu z dnia 16.12.2016 roku dotyczącego zmian cenników obowiązujących w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 10.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 15.04.2019.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 15.04.2019 , wersja 1
Numer: MOSiR.9.2019, Z dnia: 26.02.2019, Zmieniana:  
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do zadania "Wynajem wydzielonego terenu pod działalność rekreacyjną,sportową, gastronomiczną lub kulturalną na terenie Bulwaru im. Marszałka Piłsudskiego w Sandomierzu.
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 9.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 26.02.2019.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 26.02.2019 , wersja 1
Numer: MOSiR.8.2019, Z dnia: 22.02.2019, Zmieniana:  
W sprawie wyznaczenia pracowników do wykonywania czynności w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz zwalczaniu pożarów i ewakuacji pracowników w obiektach MOSiR w Sandomierzu
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 8.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 22.02.2019.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 22.02.2019 , wersja 1
Numer: MOSiR.7.2019, Z dnia: 21.02.2019, Zmieniana:  
W sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomi4erzu
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 7.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 21.02.2019.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 21.02.2019 , wersja 1
Numer: MOSiR.6.2019, Z dnia: 14.02.2019, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji przetargowej celem wyłonienia Najemcy lokalu użytkowego położonego w Parku Piszczele w Sandomierzu
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 6.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 14.02.2019.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 14.02.2019 , wersja 1
Numer: MOSiR.5.2019, Z dnia: 12.02.2019, Zmieniana:  
W sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sandomierzu.
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 5.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 27.02.2019.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 27.02.2019 , wersja 1
Numer: MOSiR.4.2019, Z dnia: 31.01.2019, Zmieniana:  
W sprawie ustalenia planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na 2019
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 4.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 06.02.2019.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 06.02.2019 , wersja 1
Numer: MOSIR.3.2019, Z dnia: 30.01.2019, Zmieniana:  
W sprawie wprowadzenia procedury kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 3.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 30.01.2019.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 30.01.2019 , wersja 1
Numer: MOSiR.2.2019, Z dnia: 09.01.2019, Zmieniana:  
W sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na rok 2019
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 2.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 09.01.2019.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 09.01.2019 , wersja 1
Numer: MOSiR.04.1, Z dnia: 04.01.2019, Zmieniana:  
W sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 1.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 04.01.2019.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 04.01.2019 , wersja 1
Początek strony