Statystyki odwiedzin Biuletynu


>Przetargi i zapytania ofertowe>Ogłoszenia, przetargi i zapytania ofertowe  2355
>Informacje ogólne>Kierownictwo MOSiR  1516
>Nabór pracowników>Aktualne oferty pracy  1249
>Informacje ogólne>Regulamin Organizacyjny  879
>Przetargi i zapytania ofertowe>Ogłoszenia o wynikach przetargów  849
>Nabór pracowników>Wyniki naboru  847
>Informacje ogólne>Uchwała i statut MOSiR  758
>Zarządzenia Dyrektora>Rok 2018  676
>Przetargi i zapytania ofertowe>Ogłoszenia o wynikach przetargów  627
>Informacje ogólne>Misje, cele i zadania MOSiR  623
>Nabór pracowników>Ogólne zasady naboru  610
>Informacje ogólne>Dane podstawowe  523
>Przetargi i zapytania ofertowe>Ogłoszenia o zawartych umowach  468
>Nabór pracowników>Wyniki naboru  467
>Zarządzenia Dyrektora>Rok 2019  320
>Zarządzenia Dyrektora>Rok 2020  221
>Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2018 rok  78
>Sprawozdania finansowe>Sprawozdania za 2019 rok  65
>Zarządzenia Dyrektora>Rok 2021  46
>Informacje ogólne>Deklaracja dostępności  31
>Informacje ogólne>RODO  31
>Obiekty MOSiR>Boiska Sportowe "ORLIK"  17
>Obiekty MOSiR>Bulwar im. Piłsudskiego  14
Informacje ogólne>Raport o stanie zapewnienia dostępności>Rok 2021  11
>Informacje ogólne>Zarządzenia Dyrektora  7
>Obiekty MOSiR>Centrum Rekreacji  6
>Obiekty MOSiR>Hala Widowiskowo-Sportowa  2
>Obiekty MOSiR>Kompleks Rekreacyjny  2
>Obiekty MOSiR>Miejski Stadion Sportowy  1
>Obiekty MOSiR>Ciągi Pieszo-Rowerowe  1
Początek strony