Misje, cele i zadania MOSiR

MISJA, CELE, ZADANIA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI:  

Misją Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest: zaspokajanie potrzeb społeczeństwa w dziedzinie szeroko pojętej rekreacji ruchowej i sportu. Celem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest:

1.    Skuteczna realizacja założonych działań

2.    Aktywna współpraca wewnątrz organizacji, oraz z podmiotami zewnętrznymi

3.    Wzrost satysfakcji klienta poprzez świadczenie usług na najwyższym poziomie. Zadania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wykonywane są na podstawie niżej wymienionych dokumentów:

1.    Statut MOSiR

2.    Regulamin Organizacyjny

3.    Plany Finansowe

4.    Kalendarz imprez organizowanych przez MOSiR w danym roku.

 

Informacja wytworzona przez dnia 30.05.2016
Opublikowana przez Rachid Hemine dnia 30.05.2016. Odsłon 660, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony