Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
121 Zmieniono wiadomość: Kierownictwo MOSiR Wiadomości 07.01.2020 11:23 Marta Rybak
122 Zmieniono wiadomość: Kierownictwo MOSiR Wiadomości 07.01.2020 11:25 Marta Rybak
123 Zmieniono wiadomość: Kierownictwo MOSiR Wiadomości 07.01.2020 11:27 Marta Rybak
124 Zmieniono wiadomość: Kierownictwo MOSiR Wiadomości 07.01.2020 11:29 Marta Rybak
125 Zmieniono wiadomość: Kierownictwo MOSiR Wiadomości 07.01.2020 11:30 Marta Rybak
126 Zmieniono wiadomość: Kierownictwo MOSiR Wiadomości 07.01.2020 11:31 Marta Rybak
127 Zmieniono wiadomość: Kierownictwo MOSiR Wiadomości 07.01.2020 11:55 Marta Rybak
128 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 16-01-2020 Uchwały 16.01.2020 8:06 Marta Rybak
129 Dodano przetarg :Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na wynajem wydzielonego terenu z dn. 03-02-2020 Przetargi 03.02.2020 7:54 Marta Rybak
130 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 03-02-2020 Uchwały 03.02.2020 7:57 Marta Rybak
131 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 30-01-2020 Uchwały 10.02.2020 12:29 Marta Rybak
132 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 17-02-2020 Uchwały 17.02.2020 10:24 Marta Rybak
133 Dodano przetarg :Ogłoszenie o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego z dn. 25-02-2020 Przetargi 25.02.2020 11:41 Marta Rybak
134 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 09-03-2020 Uchwały 09.03.2020 10:28 Marta Rybak
135 Dodano uchwałę : Rok 2020 z dn. 30-03-2020 Uchwały 30.03.2020 9:59 Marta Rybak
136 Usunięto uchwałę : Rok 2020 z dn. 30-03-2020 Uchwały 30.03.2020 10:02 Marta Rybak
137 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 30-03-2020 Uchwały 30.03.2020 10:07 Marta Rybak
138 Dodano uchwałę : Rok 2020 z dn. 01-04-2020 Uchwały 01.04.2020 7:47 Marta Rybak
139 Usunięto uchwałę : Rok 2020 z dn. 01-04-2020 Uchwały 01.04.2020 8:43 Marta Rybak
140 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 01-04-2020 Uchwały 01.04.2020 11:12 Marta Rybak
141 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 10-06-2020 Uchwały 10.06.2020 7:55 Marta Rybak
142 Dodano przetarg :Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na wynajem wydzielonego terenu. z dn. 10-06-2020 Przetargi 10.06.2020 8:17 Marta Rybak
143 Zmieniono wiadomość: Regulamin Organizacyjny Wiadomości 16.06.2020 13:31 Marta Rybak
144 Zmieniono wiadomość: Kierownictwo MOSiR Wiadomości 16.06.2020 13:37 Marta Rybak
145 Zmieniono wiadomość: Regulamin Organizacyjny Wiadomości 16.06.2020 14:00 Marta Rybak
146 Dodano przetarg :Ogłoszenie o wyniku przetargu pisemnego nieograniczanego z dn. 25-06-2020 Przetargi 25.06.2020 9:54 Marta Rybak
147 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 13-07-2020 Uchwały 13.07.2020 8:37 Marta Rybak
148 Dodano uchwałę : Rok 2020 z dn. 15-09-2020 Uchwały 15.09.2020 11:02 Marta Rybak
149 Usunięto uchwałę : Rok 2020 z dn. 15-09-2020 Uchwały 15.09.2020 11:06 Marta Rybak
150 Dodano uchwałę : Rok 2020 z dn. 15-09-2020 Uchwały 15.09.2020 11:10 Marta Rybak
151 Usunięto uchwałę : Rok 2020 z dn. 15-09-2020 Uchwały 15.09.2020 13:21 Marta Rybak
152 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 15-09-2020 Uchwały 15.09.2020 13:26 Marta Rybak
153 Dodano uchwałę : Rok 2020 z dn. 10-12-2020 Uchwały 10.12.2020 8:01 Marta Rybak
154 Usunięto uchwałę : Rok 2020 z dn. 10-12-2020 Uchwały 10.12.2020 8:08 Marta Rybak
155 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 10-12-2020 Uchwały 10.12.2020 8:12 Marta Rybak
156 Dodano uchwałę : Rok 2021 z dn. 08-01-2021 Uchwały 08.01.2021 8:21 Marta Rybak
157 Dodano uchwałę : Rok 2021 z dn. 27-01-2021 Uchwały 27.01.2021 8:04 Marta Rybak
158 Usunięto uchwałę : Rok 2021 z dn. 27-01-2021 Uchwały 27.01.2021 8:07 Marta Rybak
159 Usunięto uchwałę : Rok 2021 z dn. 08-01-2021 Uchwały 27.01.2021 8:08 Marta Rybak
160 Dodano uchwałę : Rok 2021 z dn. 08-01-2021 Uchwały 27.01.2021 8:14 Marta Rybak

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Do drukuPoczątek strony