Rok 2022

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: MOSiR.14.2022, Z dnia: 12.12.2022

, Zmieniana:  
w sprawie: zmiany cennika opłat i usług obowiązującego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sandomierzu.
Informacja wytworzona przez dnia 12.12.2022.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 12.12.2022 , wersja 1

Numer: MOSiR.13.2022, Z dnia: 17.10.2022

, Zmieniana:  
w sprawie: aktualizacji Instrukcji gospodarki środkami transportu oraz sprzętem spalinowym w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 17.10.2022.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 17.10.2022 , wersja 1

Numer: MOSiR.12.2022, Z dnia: 28.06.2022

, Zmieniana:  
w sprawie aktualizacji Regulaminu plakatowania na miejskich słupach ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie Sandomierza.
Informacja wytworzona przez dnia 28.06.2022.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 28.06.2022 , wersja 1

Numer: MOSiR.11.2022, Z dnia: 27.06.2022

, Zmieniana:  
w sprawie: wprowadzenia Aneksu Nr 6 do Zarządzenia Nr 20 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu z dnia 30.12.2019 roku dotyczącego zmian cennika opłat i usług obowiązującego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sandomierzu.
Informacja wytworzona przez dnia 27.06.2022.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 27.06.2022 , wersja 1

Numer: MOSiR.10.2022, Z dnia: 16.05.2022

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia Aneksu Nr 5 do Zarządzenia Nr 20 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu z dnia 30.12.2019 roku dotyczącego zmian cennika opłat i usług obowiązującego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 16.05.2022.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 21.06.2022 , wersja 1

Numer: MOSiR.9.2022, Z dnia: 26.04.2022

, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji przetargowej celem wyłonienia Dzierżawcy
Informacja wytworzona przez dnia 26.04.2022.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 26.04.2022 , wersja 2

Numer: MOSiR.8.2022, Z dnia: 07.04.2022

, Zmieniana:  
W sprawie powołania Komisji przetargowej celem wyłonienia Dzierżawcy,do zadania: "Dzierżawa wydzielonego terenu pod działalność rekreacyjną,sportową, gastronomiczną lub kulturalną na terenie Bulwaru im.Marszałka Piłsudskiego w Sandomierzu.
Informacja wytworzona przez dnia 07.04.2022.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 07.04.2022 , wersja 1

Numer: MOSiR.7.2022, Z dnia: 25.03.2022

, Zmieniana:  
w sprawie: wprowadzenia Aneksu Nr 4 do Zarządzenia Nr 20 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu z dnia 30.12.2019 roku dotyczącego zmian cennika opłat i usług obowiązującego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sandomierzu.
Informacja wytworzona przez dnia 25.03.2022.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 28.03.2022 , wersja 1

Numer: MOSiR.6.2022, Z dnia: 14.03.2022

, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji przetargowej celem wyłonienia Najemcy
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 6.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 14.03.2022.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 14.03.2022 , wersja 1

Numer: MOSIR.5.2022, Z dnia: 02.03.2022

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 02.03.2022.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 02.03.2022 , wersja 1

Numer: MOSiR.4.2022, Z dnia: 09.02.2022

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 09.02.2022.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 09.02.2022 , wersja 1

Numer: MOSiR.3.2022, Z dnia: 01.02.2022

, Zmieniana:  
w sprawie: wyznaczenia pracowników do wykonywania czynności w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w obiektach MOSiR w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 01.02.2022.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 01.02.2022 , wersja 1

Numer: MOSiR.2.2022, Z dnia: 11.01.2022

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na rok 2022
Informacja wytworzona przez dnia 11.01.2022.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 11.01.2022 , wersja 1

Numer: MOSiR.1.2022, Z dnia: 03.01.2022

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na 2022 rok
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 1.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 05.01.2022.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 05.01.2022 , wersja 1
Początek strony