Rok 2021

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: MOSiR.18.2021, Z dnia: 27.12.2021

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia Aneksu Nr 3 do Zarządzenia Nr 20 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu z dnia 30.12.2019 roku dotyczącego zmian cennika opłat i usług obowiązującego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sandomierzu.
Informacja wytworzona przez dnia 27.12.2021.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 27.12.2021 , wersja 1

Numer: MOSiR.17.2021, Z dnia: 15.12.2021

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 15.12.2021.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 20.12.2021 , wersja 3

Numer: MOSiR.16.2021, Z dnia: 18.11.2021

, Zmieniana:  
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 18.11.2021.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 18.11.2021 , wersja 1

Numer: MOSiR.15.2021, Z dnia: 09.11.2021

, Zmieniana:  
w sprawie aktualizacji Zarządzenia Nr 7/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu powołującego stałą komisję likwidacyjną w gospodarowaniu składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 09.11.2021.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 09.11.2021 , wersja 1

Numer: MOSiR.14.2021, Z dnia: 05.11.2021

, Zmieniana:  
w sprawie aktualizacji instrukcji gospodarki środkami transportu oraz sprzętem spalinowym w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 05.11.2021.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 05.11.2021 , wersja 1

Numer: MOSiR.12.2021, Z dnia: 14.10.2021

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia procedury przeglądu i usuwania danych osobowych przetwarzanych w związku z gospodarowaniem środkami ZFŚS
Informacja wytworzona przez dnia 14.10.2021.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 14.10.2021 , wersja 1

Numer: MOSiR.13.2021, Z dnia: 14.10.2021

, Zmieniana:  
w sprawie Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze lub wolne kierownicze stanowiska urzędnicze
Informacja wytworzona przez dnia 26.10.2021.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 26.10.2021 , wersja 1

Numer: MOSiR.11.2021, Z dnia: 07.09.2021

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzeniu Aneksu Nr 2 do Zarządzenia Nr 20 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu z dnia 30.12.2019 roku dotyczącego zmian cennika opłat i usług obowiązującego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 11.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 07.09.2021.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 07.09.2021 , wersja 1

Numer: MOSiR.10.2021, Z dnia: 24.08.2021

, Zmieniana:  
w sprawie aktualizacji Regulaminu korzystania z Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Patkowskiego 2a w Sandomierzu
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 10.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 24.08.2021.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 24.08.2021 , wersja 1

Numer: MOSiR.9.2021, Z dnia: 26.05.2021

, Zmieniana:  
w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 9.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 26.05.2021.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 26.05.2021 , wersja 1

Numer: MOSiR.8.2021, Z dnia: 11.05.2021

, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji przetargowej
Załączniki:
Zarzaczenie Nr 8.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 11.05.2021.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 11.05.2021 , wersja 1

Numer: MOSiR.7.2021, Z dnia: 01.04.2021

, Zmieniana:  
w sprawie gospodarki środkami transportu oraz sprzętem spalinowym w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
Informacja wytworzona przez dnia 01.04.2021.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 01.04.2021 , wersja 1

Numer: MOSiR.6.2021, Z dnia: 25.02.2021

, Zmieniana:  
w sprawie aktualizacji Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sandomierzu.
Informacja wytworzona przez dnia 25.02.2021.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 25.02.2021 , wersja 1

Numer: MOSiR.5.2021, Z dnia: 24.02.2021

, Zmieniana:  
W sprawie powołania Komisji przetargowej celem wyłonienia Najemców
Informacja wytworzona przez dnia 24.02.2021.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 14.10.2021 , wersja 1

Numer: MOSiR.4.2021, Z dnia: 24.02.2021

, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji przetargowej celem wyłonienia najemców na terenie Bulwaru im. Marszałka Piłsudskiego w Sandomierzu.
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 4.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 24.02.2021.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 24.02.2021 , wersja 1

Numer: MOSiR.3.2021, Z dnia: 02.02.2021

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na 2021 rok
Informacja wytworzona przez dnia 02.02.2021.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 02.02.2021 , wersja 1

Numer: MOSiR.2.2021, Z dnia: 01.02.2021

, Zmieniana:  
w sprawie aktualizacji Regulaminów korzystania z Pływalni Krytej "Błękitna Fala" ul.Zielna 7 w Sandomierzu.
Informacja wytworzona przez dnia 01.02.2021.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 01.02.2021 , wersja 1

Numer: MOSiR.1.2021, Z dnia: 08.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na 2021 rok
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 1.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 08.01.2021.
Opublikowana przez Marta Rybak dnia 01.02.2021 , wersja 1
Początek strony